You are here

Dra. Inés Viana

Ines
e-mail: 
ines.viana.gonzalez@uvigo.es
Área de investigación: 
Impactos antropoxénicos e cambio climático en macrófitos mariños
Cargo: 
Investigadora posdoutoral (Xunta de Galicia)
Liñas de investigacíon: 
  1. Impactos antropoxénicos e do cambio climático en macrófitos mariños
  2. Utilización de isótopos estables en estudos de ecoloxía
  3. Respostas de fanerógamas mariñas e macroalgas aos aportes de nutrientes
  4. Respostas de macroalgas a presencia de contaminantes
Publicacions (seleccionadas): 
  1. Viana IG, Saavedra-Hortúa DA, Mtolera M, Teichberg M. 2019. Different strategies of nitrogen acquisition in two tropical seagrasses from an oligotrophic environment. New Phytol 223(3), 1217-1229
  2. Viana IG, Bode A, Bartholomew M, Valiela I. 2015. Experimental assessment of the macroalgae Ascophyllum nodosum and Fucus vesiculosus for monitoring N sources at different time-scales using stable isotope composition. J Exp Mar Biol Ecol 466, 24-33
  3. Viana IG, Bode A. 2015. Variability in δ15N of intertidal brown algae along a salinity gradient: Differential impact of nitrogen sources. Sci Total Environ 512, 167-176
  4. Carballeira C, De Orte MR, Viana IG, Carballeira A. 2012. Implementation of a minimal set of biological tests to assess the ecotoxic effects of effluents from land-based marine fish farms. Ecotox Environ Safe 78, 148-161
  5. Viana IG, Aboal JR, Fernández JA, Real C, Villares R, Carballeira A. 2010. Use of macroalgae stored in an Environmental Specimen Bank for application of some European Framework Directives. Water Res 44, 1713-1724

Relación actualizada de publicacións: https://orcid.org/0000-0002-3685-5591

© 1995 - 2020 Equipo de investigación ECOTOX.