You are here

Dr. Estefanía Paredes

Estafania
e-mail: 
eparedes@uvigo.es
Teléfono: 
+34986814087
Área de investigación: 
Cryopreservation, ecotoxicology
Cargo: 
Postdoctoral Research Associate
Biografía: 

 

Liñas de investigacíon: 

          1.- Desarrollo de ténicas de criopreservación: vitrification.

          2.- Criopreservación e ecotoxicoloxía.

          3.-Criopreservación e acuicultura.

          4.- Acuicultura.

Experiencia profeional: 
  • Postdoctoral Research Associate  no grupo: Fundamental and Applied Cryobiology. Biochemistry, cellular and Molecular Biology Department. University of Tennessee-Knoxville since October 2014.
Proxectos de investigación: 
  • Aquaporins, Ice formation and Cryopreservation. National Health Institute (NIH), USA  From 2014 to 2015. Principal Investigator:: Dr. Peter Mazur.
  • Assessment of toxicity, bioaccumulation of emerging contaminants in the marine environment  of Galicia. Conselleria de Innovación e Industria INCITE (2010_IN825J_8243_2105752) Galician Government. From 2010 to 2013. Principal Investigator: Professor Ricardo Beiras Sabell.
  • Cryopreservation of embryos for marine ecotoxicological bioassays.Consellería de Innovación e Industria, Galician Government. From 2007 to 2010. Principal Investigator Dr.Juan Bellas.(PGIDIT07MMA018312PR) .

 

© 1995 - 2020 Equipo de investigación ECOTOX.