You are here

Resolución del proceso de selección: oferta contrato para técnico/ -a GLAUKOS-Ecotox

Lista de candidatos finalistas entrevistados, candidato seleccionado y lista de reserva:

(seleccionado) Micael Vidal Mañá

Lista de reserva:

1º Carlos Alvarez Belín
2º Yonatan Castro Cambre
3º Jose Manuel Antelo Romero

Vigo, 16 de noviembre 2020

© 1995 - 2021 Equipo de investigación ECOTOX.