You are here

Dr. Ricardo Beiras

rbeiras
e-mail: 
rbeiras@uvigo.es
Teléfono: 
+34986815705
Área de investigación: 
Ecotoxicology, embryo-bioassays, marine pollution monitoring, water and sediment quality assessment
Puesto: 
Catedrático en Ecología

© 1995 - 2021 Equipo de investigación ECOTOX.