You are here

Estudos

2018

Avaliación microbiolóxica do impacto de augas residuais fecais no esteiro do Miñor (esteiro da Foz), zona GAL 11-03. Parte 1: Concello de Baiona.

Caracterización ecotoxicoloxica do submareal no contorno dun emisario de augas reisudais en praia América (Concello de Nigrán). Centro de Investigacións Mariñas (CIMA). Xunta de Galicia.

2016

Estudo do impacto das augas residuais na poboación de cadelucha (Donax sp.) de praia América (Nigrán, Pontevedra). Centro de Investigacións Mariñas (CIMA). Xunta de Galicia.

2015

Estudo Integral Preliminar sobre as limitacións antropoxénicas á produción marisqueira na Ría de Arousa

© 1995 - 2021 Equipo de investigación ECOTOX.