You are here

Vertidos na costa galega en 2015

 

Hoxe publicouse unha nova capa de vertidos. Nela están os vertidos rexistrados na de Galica no ano 2015.

vertidos_2015.jpg

Os datos utilizados recolleronse de informes da Xunta de Galicia e da Entidade Pública Empresarial  Aguas de Galicia (Plan de Control de Vertidos)

Visita o visor ecotox

 

© 1995 - 2021 Equipo de investigación ECOTOX.