You are here

svillar's blog

As mal chamadas bolsas oxo-biodegradables

As chamadas bolsas “oxo-biodegradables”, distribuídas pola Xunta de Galicia e que atopamos en mercados locais, están fabricadas con polímeros convencionais aos que se lle engaden catalizadores químicos. Suponse que estes aditivos permiten a biodegradación de plásticos aparentemente non biodegradables pero, en realidade, estas bolsas desintégranse en fragmentos invisibles de plástico convencional non biodegradable, constituíndo auténticas bombas de microplásticos ao ambiente.

© 1995 - 2020 Equipo de investigación ECOTOX.