You are here

Nova publicación de Inés Viana, Investigadora Postdoctoral en ECOTOX

Respostas morfolóxicas e fisiolóxicas das plántulas de Enhalus acoroides baixo diferentes temperaturas e tratamento de nutrientes

"Os prados mariñeiros están a diminuír a nivel mundial. En Indonesia rexistrouse unha perda do 75% nos últimos cinco anos. As herbas mariñas son plantas mariñas con flores que están distribuídas globalmente e poden formar pradeiras densas en ambientes costeiros de augas superficiais ... "

Accede ao artigo completo na seguinte ligazón:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2020.00325/full?utm_source=S-TWT&utm_medium=SNET&utm_campaign=ECO_FMARS_XXXXXXXX_auto-dlvrit

© 1995 - 2020 Equipo de investigación ECOTOX.