You are here

Proxectos

2019

ARPA-ACUA

ALTERNATIVAS AMBIENTALMENTE RESPETUOSAS PARA POLIMEROS E OS SEUS ADITIVOS QUIMICOS EN MEDIO ACUATICO. (CTM2016-77945-C3)

Entidade financiadora: Ministerio de Economía e Competitividade.

Entidades participantes: Universidade de Vigo (Coordinador), Universidade da Coruña e Centro Tecnológico AIMPLAS

Coordinador: Ricardo Beiras, Catedrático de Ecoloxía

Concesión 30/12/2016            

Duración: 36 meses (2016 - 2019)

Importe: 403.560 €

Os plásticos son  polímeros sintéticos de enorme utilidade en tódolos campos das actividades humanas polo que a súa produción global alcanza na actualidade os 300 millóns de toneladas ao ano, das que unha boa parte ten como destino final os ecosistemas acuáticos. Aínda que os  polímeros son completamente  inocuos, os obxectos de plástico levan na súa composición para conferirlles as propiedades desexadas centos de aditivos químicos diferentes (plastificantes,  retardantes de chama,  modificadores de impacto e  estabilizantes fronte á radiación  ultravioleta e os microorganismos, etc), algúns dos cales presentan controversia polos seus efectos tóxicos sobre os seres vivos e moi especialmente sobre o sistema  endocrino. Estes aditivos non van ligados  covalentemente ás cadeas do  polímero e  lixivian no medio acuático con facilidade durante os procesos de envellecemento do plástico suxeito ás condicións ambientais unha vez vertidos á auga.

O proxecto ARPA-ACUA pretende contribuír á selección de alternativas ambientalmente respectuosas no referente á composición química dos devanditos  polímeros, con obxecto de minorar o impacto ecolóxico destes materiais e minimizar os seus potenciais efectos nocivos para o ambiente e a saúde. O proxecto combina a  ecotoxicoloxía, a química ambiental e a ciencia de materiais, co dobre obxectivo de, por unha banda, seleccionar aditivos de utilidade para a industria que presenten menor impacto sobre o medio acuático de acordo a probas ecotoxicolóxicas con organismos mariños sensibles, e doutra banda, realizar unha avaliación a priori do risco ambiental de  bioplásticos alternativos de menor persistencia e toxicidade. Os resultados do proxecto conferirán vantaxes competitivas á industria española do plástico considerando a crecente demanda destes novos tipos de plásticos ambientalmente  inocuos a escala global.

Entregable T1,E1: Parámetros de Toxicidade de Aditivos Químicos de Plásticos [pdf] (es)

Entregable T2,E4: Review: Endocrine disruption in echinoderms [pdf] (en)

2018

REPESCAPLAS

Valorización material de residuos plásticos recuperados do mar: caracterización, aplicacións e desenvolvemento de producto (RepescaPlas) 2017-2018.

Entidad Financiadora: Fundación Biodiversidad – Programa Pleamar

Coordinador: AIMPLAS

Socios: Fundación Global Nature, Asociación Vertidos Cero, Universidade de Vigo y Cofradía de Pescadores de Gandía.

Actividade 4.3: Revisión: Efectos ecolóxicos de macro, meso e microplásticos [pdf] (es)

Máis información: https://programapleamar.es/repescaplas

Noticas Ecotox: Repescaplas: plásticos recuperados del mar

 

2016

EPHEMARE

Ecotoxicological Effect of Microplastics in Marine Ecosystems (EPHEMARE) 2016-2019.

Informe final: [pdf] (en)

Tríptico: [pdf] (en)

Máis información: http://www.jpi-oceans.eu/ephemare

2013

IMPACTA

Impacto dos microplásticos, contaminantes regulados e emerxentes en ecosistemas mariños e establecemento dos seus criterios de calidade ambiental  (IMPACTA) 2013-2016.

Tríptico: Criterios de Calidade Ambiental en Augas Mariñas [pdf] (es)

Máis información: http://impacta2014.blogspot.com.es

2011

TEAM MINHO

Transferencia de ferramentas para a Avaliación, Ordenación, Xestión e Educación Ambiental en Esteiros (TEAM MINHO) 2011-2013.

Máis información: http://www.team-minho.eu

Ir arriba

© 1995 - 2020 Equipo de investigación ECOTOX.