You are here

Pescadores de Plásticos

Video de 2 min da Unidade de Cultura Científica da Universidade de Vigo que presenta o traballo feito pola nosa Universidade dentro do Proxecto repesca-Plas, no que se traen a terra restos de plásticos recollidos por vascos de pesca, e se caracterizan para poder revalorizar estes residuos.

 

© 1995 - 2020 Equipo de investigación ECOTOX.